invest

OVER SO REAL INVEST

Een real estate onderneming én 'écht', gewoonweg no-nonsense.

Vastgoedexpertise:
Klanten duurzaam ondersteunen en begeleiden doorheen de levenscyclus van hun vastgoedinvesteringen.

Vastgoedinnovatie:
Duurzaam bouwen en innoveren zodat de levensduur van vastgoed verlengd wordt en de waarde van onroerend goed een stijgende curve kent.

Verantwoordelijkheid:
Waarde creëren voor klanten gedurende de levenscyclus van hun investeringen, de klant transparant begeleiden en adviseren zowel op financieel, economisch en technisch niveau.


Contacteer ons

Contacteer Dirk Somers

+32 476 30 07 08

“Onze vastgoedexpertise groeit voort uit een uitgebreid netwerk van real estate ondernemingen en ervaringen. Wij streven er naar te voldoen aan de specifieke vereisten van elke klant en reiken dag na dag de meest geschikte investeringen op maat aan. De ervaring, kwaliteit en omvang waarvoor So Real Investeringen bekendstaat, vormen de grondslag van ons dagelijks werk. Om dit het best te duiden met een beeld: alles wat we doen en alles wat we onze klanten aanbieden, hebben vanaf de grond zelf opgebouwd. Onze producten kennen we als geen ander. De marktwaarde, de kwaliteit, de locaties, de markt… allemaal puzzelstukjes van een grotere puzzel die een totaalbeeld vormt van So Real Estate en So Real Invest. Want wat je zelf doet, doe je altijd best!”

Contacteer Herwig Mullens

+32 478 88 85 08

“Het vermogen om dichtbij onze investeerders te staan en te blijven is van cruciaal belang. Persoonlijke relaties opbouwen met onze klanten, de transparantie die we nastreven maken dat we succesvol zijn. Vaak zijn het ook net deze kwaliteiten die doorslagevend zijn om met ons in zee te gaan. Omdat we inzetten op innovatie, worden we constant aangemoedigd om onze vaardigheden bij te schaven en een stapje verder te gaan. Elke vernieuwing, hoe klein ook, vergroot onze efficiëntie in onze projecten en leidt tot een toegevoegde waarde in vergelijking met onze concurrenten."