Nieuwe 6% BTW-regeling: nu ook toepasbaar op huurwoningen

De federale regering heeft een aanpassing doorgevoerd in de btw-wetgeving. De bouwmarkt is nog aan het nazinderen van de recente hervormingen, maar staat alweer op de drempel van een significante wijziging: de uitbreiding van het 6% btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen, nu ook toepasbaar op huurwoningen.

 

Van privé naar publiek: de evolutie van het 6% BTW-tarief

 Sinds 2014 was het 6% btw-tarief voornamelijk voorbehouden aan particuliere bouwheren die de stap zetten om hun oude woning tegen de vlakte te gooien en op dezelfde plek hun enige, nieuwe privéwoning te bouwen. Ook de woningen die bestemd waren voor verhuur via sociale verhuurkantoren konden van dit tarief genieten bij afbraak en wederopbouw. Maar tijdelijke regelingen voor de aankoop van een dergelijke woning of de heropbouw van een niet enige en eigen woning in bepaalde stedelijke gebieden stonden op het punt te vervallen.

De wending naar huurwoningen

 De recente uitbreiding die wij graag aan jou meedelen, richt zich op het stimuleren van afbraak en heropbouw van panden bestemd voor de verhuurmarkt. Een maatregel die niet alleen duurzame en moderne huisvesting promoot, maar ook een breder toepassingsgebied heeft: het gehele belgische grondgebied.

 

Voorwaarden voor de 6% BTW

 Voor projectontwikkelaars en bouwheren liggen er specifieke voorwaarden op de plank om deze fiscale gunst te kunnen benutten:

- Afbraak gevolgd door heropbouw: het is essentieel dat er daadwerkelijk afgebroken en herbouwd wordt.

- Status van de bouwheer: de genieter van het tarief moet de bouwheer zijn, niet een latere koper. Interessant is dat niet enkel natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen kunnen genieten van dit tarief.

- Grootte van de woning: de maximale bewoonbare oppervlakte is vastgesteld op 200 vierkante meter.

- De huurder: het pand moet verhuurd worden aan een natuurlijke persoon die er zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen, wat vakantiewoningen en studentenverblijven uitsluit.

- Verhuurperiode: de verhuur moet een duur van ten minste 15 jaar bestrijken. Bij verkoop of een wijziging in het gebruik van het pand binnen die termijn, dient een deel van het btw-voordeel terugbetaald te worden.

Bladeren door boek

Inwerkingstreding en modaliteiten

 Terwijl we nog wachten op de exacte inwerkingsdatum en details van de nieuwe 6% btw-regeling voor de afbraak en heropbouw van huurwoningen, brengt deze verandering ongetwijfeld complexe vraagstukken met zich mee. Specifiek voor bouwheren die deelnemen aan gemengde projecten, kan de bestemming bij de start van de werken cruciaal zijn voor het toepassen van het verlaagde tarief. Ondanks de complicaties is de maatregel een positieve stimulans voor de bouwsector en investeerders.

So Real staat paraat om jou door deze nieuwe regelgeving te loodsen met onze expertise. Neem contact op met ons team voor begeleiding en om optimaal te profiteren van deze fiscale voordelen.

So Real Estate sleutel