Een BEN-appartement, wat houdt dat in?

Een BEN-appartement is een woning die weinig tot bijna geen energie verbruikt om te verwarmen, te ventileren, te koelen en warm water te produceren. De weinige energie die toch nodig is om deze nutsvoorzieningen te garanderen, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Zo’n BEN-appartement moet een E-peil hebben van E30 en voldoen aan EPB-eisen (‘Energieprestatie en Binnenklimaat’) voor thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming, voor risico op oververhitting, voor ventilatie en voor een minimumaandeel hernieuwbare energie.

BEN woning label

De belangrijkste voordelen:

• Een hoger comfort door minder energieverlies

• Een lager bedrag op je energiefactuur

• Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

• Je werkt mee om klimaatverandering tegen te gaan

• Een aangenamer binnenklimaat dankzij de meest recente ventilatietechnieken

De belangrijkste voordelen:

• Een groter akoestisch comfort

• Een realistische meerwaarde bij eventuele verkoop

• Je woning voldoet aan de BEN-norm die in 2021 ingaat

• Vrijstelling op onroerende voorheffing van 50% gedurende de eerste 5 jaar wat een belangrijke positieve invloed heeft op het jaarlijks kadastraal inkomen.

So Real bouwt nu reeds “Bijna Energie Neutraal”.

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn als gevolg van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. Die richtlijn stelt: “Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.”

Team So Real Estate

Deel dit artikel